Przycinanie i wycinka drzew

Wycinka drzew oraz wykonanie cięć korygujących i prześwietlających wraz z usunięciem posuszu

Galeria realizacji: